گسـتــره‌هاي مديريت چارتر لجستيک ریژنه

لجستيک داخلی مرزها

چارتر محصولات داخلی

لجستيک خارج از مرزها

چارتر محصولات خارجی

مجموعه جلستیک ریژنه
از سال 1390 تاکنون !

مزایای چارتر لجستیک گروه ریــــــژنه چیست ؟

home_logistics_list1

ســـود بــالاتــر

home_logistics_list2

بـهـره‌وري بـالاتــر


home_logistics_list3

تعامل نزديکتر با تامين کنندگان

home_logistics_list4

کاهـش هزیـــــنه ها

چارتر لجستیک
مجموعه ریژنه چیست ؟


لجستيك به كليه فعاليت هاي هماهنگي اطلاق مي شود كه جهت بررسي، تحقيق، مطالعه و برآورد نيازها و احتياجات اوليه در زمينه وسايل و تجهيزات، ماشينها و ابزارآلات ، تاسيسات و قطعات از هر نوع و كليه امور مربوط به تهيه، توليد، بيمه، نگهداري، انبارداري، توزيع، حمل و نقل، تنظيم و تهيه روش انجام كار، طراحي سيستم و دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام مي گيرد...

اطلاعات بیشتر    فرم تماس