مفهوم کلی لجستیک چیست ؟

جستيك و زنجيره تأمين لفظي است كه در چند سال اخير در كشورمان و به ويژه اين روزها تحت عنوانهايي نظير "مديريت زنجيره تأمين"، "لجستيك ناب"، "لجستيك چابك"، "شركتهاي خدمات امور لجستيك"، "انجمن لجستيك و زنجيره تأمين"، "كنفرانس ملي لجستيك و زنجيره تأمين" و... بسيار شنيده مي شود. نزديك به سه دهه است كه بحث مديريت زنجيره تامين مطرح گرديده است و براساس آمار و ارقام موجود، كشورها و سازمانهايي كه اين دانش را به كار گرفته اند پيشرفتهاي چشمگيري در حوزه هاي مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جويي هاي كلان مالي از بابت به كارگيري اين نگرش نصيبشان شده است. كما اينكه مردم نيز به عنوان مشتريان از اين بابت منتفع شده اند. نظر به منفعتهاي زيادي كه به خاطر به كارگيري مديريت زنجيره تامين حاصل گرديده است، امروزه اين فلسفه در بين سازمانها و كشورهاي مختلف مقبوليت خاصي پيدا كرده و هر روز نيز به مشتاقان آن افزوده مي گردد. در كنار اين، طي سه دهه اخير، نگرش علمي و آكادميك به مبحث مديريت زنجيره تامين بسيار مثبت بوده و مقالات و كتابهاي فراواني در اين زمينه نگاشته شده است.

لجستیک شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی و در مواردی نیز شامل امنیت نیز می‌شود. لجستیک قسمتی از زنجیره تأمین است که ارزش زمان و مکان را به آن می‌افزاید.

شما هم میتوانید عضوی از واحد تامین کالا در لجستیک ریژنه باشید !


چارتر لجستیک جنس های داخل کشور

این مدیریت شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی کالا های موجود در داخل کشور میباشد.چارتر لجستیک جنس های خارجی وارد شده

این مدیریت شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی وارد شده با توجه به چارتر های مجموعه ریــژنه میباشد.چارتر لجستیک جنس های تولید شده مجموعه ریژنه

این مدیریت شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی کالاهای تولید شده توسط مجموعه ریژنه میباشد.

مراحل ســــه گانـــه چارتری کردن کالا

1. تایید کمی و کیفی کالا توسط واحد بررسی کالا توسط مجموعه ریژنه

این مرحله خارج از بررسی و وضعیت موجود در بازار هدف کالا و قدرت فروش کالا در بازار بررسی میشود.

چرا که مجموعه ریژنه تنها بر روی محصولات و کالا های داخلی و وارداتی کار میکند که دارای کیفیت بالا و متنوع و متفاوت بدون نوع کالا در بازار باشد فعالیت میکند.

در صورتی که جنس توسط خود مجموعه تولید یا بسته بندی شود . تنها بر روی کالاهایی فعالیت میکند که دارای شرایط توضیح داده شده باشد.

2. بررسی و طراحی شبکه فروش کالا توسط واحد فروش و بررسی بازار

با همکاری و راهنمایی تولید کننده و همچنین بررسی حرفه ای واحد فروش بهترین ، کوتاه ترین ، کم هزینه ترین و پر سود ترین راه های پخش و فروش بدون واسطه را برای کالا مورد نظر طراحی و پیاده سازی میشود.

3. فروش کالا و توزیع کالا توسط واحد لجستیک مجموعه ریژنه

با توجه شبکه ی فروش طراحی شده واحد لجستیک ریژنه از طریق واسطه یا بدون واسطه جنس را به خریدار یا عمده فروش تحویل یا واگذار میکند.

مراحل گردش حساب و تراکنش مالی