هاردواکس آرتک

هاردواکس آرتک یک محافظ روغن چوب میباشد که باعث افزایش مقاومت چوب در برابر شستشو و آب گریزی چوب میشود.

می 15, 2019

هارد واکس چوب مخصوص روغن آرتک

دسترسی سریع به هارد واکس چوب هارد واکس روغن چوب آرتک : یک نوع رزین بهداشتی میباشد که برای افزایش مقاومت ظرف چوبی در برابر مواد […]