گچ ضد ترک

آوریل 11, 2019

گچ ضد آب | افزودنی گچ ضد آب

افزودنی مکمل گچ، مکملی است جهت افزایش مقاومت گچ و به صورت افزودنی در گچ استفاده می‌شود.   افزودنی گچ ضد آب ضمن تبدیل گچ به […]